Lesene hiše in brunarice

Eko sklad subvencija zagotavlja naložbe v zeleno prihodnost

Eko sklad subvencija pripomore k razvoju na področju varstva okolja. Razpisuje jo največja finančna ustanova v Sloveniji, namenjena spodbujanju okoljskih naložb. Slednje morajo biti usklajene z nacionalnim programom varstva okolja ali okoljsko politiko Evropske unije.

Namen subvencije eko sklada je ekološka ozaveščenost. Ta zajema omejevanje in obvladovanje onesnaževanja tal, vode in zraka, ohranjanje oziroma varstvo genskih virov in biotske raznovrstnosti ter premišljeno ravnanje z odpadki. Torej gre za naložbe, ki zagotavljajo zeleno prihodnost z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, oskrbo s pitno vodo ter investicijami v okoljske tehnologije. Finančna pomoč za okoljske naložbe je na podlagi javnih razpisov dodeljena občanom, pravnim osebam in samostojnim podjetnikom.

Ustanova ima ključno vlogo, da odlične prakse zaščite okolja nadgradi z novimi ukrepi. Ti bodo poskrbeli za uporabo obnovljivih virov, trajno mobilnost ter preudarno rabo energije. Odgovornost do varovanja našega planeta pa ne prinaša le izboljšane kakovosti bivanja, temveč tudi občutne prihranke.

eko-sklad-subvencija-za-lesena-okna

 

Kaj krije subvencija eko sklada v letu 2023?

Eko sklad subvencija je dostopna v obliki nepovratnih finančnih sredstev. Slednja morajo biti uporabljena za prehod iz škodljivih virov energije na okolju prijaznejše. Finančna spodbuda v letu 2023 krije menjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko ali peč na biomaso. Ob tem pa krije še izdelavo fasadnega sistema z ustreznim razmerjem toplotne izolacije ter vgradnjo oken. Subvencija eko sklada za okna se dodeli za novo naložbo, ki bo zagotovila večjo energijsko učinkovitost stavbe in rabo obnovljivih virov. Finančna spodbuda za vgradnjo naravnih oken v starejši stavbi se pridobi preko javnega poziva.

subvencija-eko-sklada

Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev za lesena okna v Sloveniji je nadvse preprost. Kar morate najprej priskrbeti, je predračun za vašo investicijo, ki ga skupaj z vlogo oddate preko e-naslova vloge@ekosklad.si, spleta ali pošte. Višina subvencije se določi na podlagi ponudbe izvajalca oziroma predračuna. Ta mora vključevati vsa dela in material, potreben za izvedbo. Izpolnjeni vlogi dodajte datirano fotografijo stanja ter ponudbo izvajalca na originalnem dopisnem papirju.

Če ste že plačali avans, dodajte tudi to dokazilo. Datum opravljene storitve, naveden na računu, se šteje kot datum izvedbe naložbe. Če ta ni naveden, se upošteva datum izdaje računa. Vloga je nato pregledana in obravnavana. Če je nepopolna, jo morate dopolniti v roku 15 dni od vročitve poziva. V primeru popolne vloge je izdana odločba in pogodba, ki jo morate podpisano prav tako vrniti v roku 15 dni. Po zaključenih delih morate priložiti še zaključno dokumentacijo. Če je ta popolna, je eko sklad subvencija za lesena okna nakazana v roku 30 dni od prejema zahtevka.

Lesena okna v Sloveniji morajo biti vgrajena po navodilih proizvajalca

Subvencija eko sklada pripada vsem, ki ste se odločili za zamenjavo obstoječih oken, fiksnih zasteklitev in balkonskih vrat z energijsko učinkovitimi okni. Ta morajo biti po navodilih proizvajalca vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino. Poleg tega morajo biti kakovostno pritrjena s tesnjenjem okenske rege, izvedene v treh ravneh. Stavbno pohištvo iz naravnih materialov mora imeti prilegajoče se okenske police in senčila. Zaključna obdelava špalet mora slediti smernicam, predpisom in priporočilom RAL.

lesena-okna-v-sloveniji

Lesena okna v Sloveniji, ki se kvalificirajo v subvencijo, morajo imeti sisteme izvedene s paro neprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani. Te morajo dopolnjevati še paro prepustni, vodotesni in vetrno zaščitni materiali na zunanji strani. Stavbno pohištvo izpopolnjuje še toplotni in zvočni izolacijski material med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom.

Eko sklad subvencija (v kolikor vgrajeno stavbno pohištvo ustrezna standardom) vključuje odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih. Ob tem zajema še nakup in vgradnjo senčil, zunanjih in notranjih polic, obdelavo špalet ter druge smiselne stroške povezane z izvedbo investicije.

Razlog, zakaj so naravni ter okolju in zdravju prijazni materiali vse bolj priljubljeni v domu, je poleg odličnih finančnih spodbud tudi edinstven videz lesa. Ta vselej poskrbi za prijetno, domače in toplo bivalno okolje.

, ,